ÜRÜN DETAYLARI

 

 
 
 
51
Geni?lik - Ambalajs?z (cm) 
58
Ocak Tipi Ve Göz Say?s? 
4 Gaz
Renk 
Beyaz
Sa? Arka (kw) 
2
Sa? Ön (kw) 
1
Sol Arka (kw) 
2
Sol Ön (kw) 
2,9
Gaz Emniyeti 
Var
Kolay ve H?zl? Temizlik 
Var 
Garanti Notu E?er sat?n ald???n?z ürün kurulum gerektiriyorsa, size en yak?n yetkili servisi aray?n.Ürün kutusunun (ambalaj?n) aç?lmas? ve kurulum i?lemi mutlaka yetkili servis taraf?ndan yap?lmal?d?r; aksi takdirde ürününüz garanti kapsam? d???nda kal?r.
Kullan?m ?ekli Solo
Ocak Göz Say?s? 4 Gözü Gazl?
Di?er
Garanti Süresi (Ay) 24
 
 

BENZER ÜRÜNLER