Elektrik süpürgeniz yoksa ve koltuklar?n?z?n tozunu alman?z gerekiyorsa, ?u yöntemi uygulay?n; tozunu alaca??n?z e?yan?n üstüne nemli bir bez yay?n, beze sopa ile vurarak tozunu ç?kar?n. Ç?kan toz nemli beze yap??aca??ndan hem oda tozlanmaz, hem de koltu?unuz tertemiz olur.